top of page
226.jpeg

Spoločné ZWIFT tréningy

INTERVALOVÝ TRÉNING

- je špeciálna forma striedania zaťaţenia a odpočinku. Počas odpočinku sa SF nevracia do východiskovej ”bazálnej” úrovne, odpočinok je neúplný a SF dosahuje 120 – 130 úderov za minútu. Odpočinkový interval je charakterizovaný tzv. predĺţeným podnetom pre obehový – dýchací systém z hľadiska adaptačných procesov.

ŠTVRTOK:

Extenzívny intervalový tréning: 

-je tréning na hrananici až mierne hranicou ANP s relatívne krátkym intervalom odpočinku.

UTOROK:

Intenzívny intervalový tréning:

-je tréning zameraný na rozvoj aeróbne - anaeróbnej (zmiešanej zóny) a aeróbnej zóny. Oproti extenzívnemu IT je intenzita zaťaženia vyššia, ale aj interval odpočinku je dlhší.

   

bottom of page